Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Skapa tillsammans med Krea-Tiva

Diamanten, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 9 mars 2020

Våra barn tycker mycket om att måla, jobba med deg, vara kreativa och skapa mönster med pärlor. På avdelningen, ute i naturen och i bussen får barnen lära känna olika material såsom färg, lera, lim, klister, naturmaterial och andra spännande saker som kan ge inspiration och få barnen känna skaparglädje med många sinnen. Våra barn kommer tillsammans med Krea-tiva uppleva glädjen att skapa och vara kreativ och skapa med andra.

BAKGRUND

Våra barn tycker mycket om att måla, jobba med deg,v ara  kreativa och skapa mönster med pärlor. På vår avdelning, ute i naturen och i bussen får barnen lära känna olika material såsom färg, lera, lim, klister, naturmaterial och andra spännande saker som kan ge inspiration och få barnen känna skaparglädje med många sinnen. Vi ser till att barnen får lära sig färg, formgivning och olika tekniker. Våra stafflier bara väntar på små konstnärer!


Det är mycket uppskattat av barnen att rita och måla "fritt" eller spontant. Men vi arbetar även med olika teman där samtal och tankar bidrar till att öka barns lärande och förståelse för olika sammanhang. Vi målar/ritar mandalas med olika mönster och har Oftast med någon passande musik i bakgrunden. Vi försöker även här att hitta lugna stunder för barnen.

 

MÅL

Att skapa bilder är ett sätt att organisera, förstå och kommunicera med sin omvärld. Detta utvecklar och främjar barnets kreativitet, fantasi, språk, finmotorik, uppfinningsrikedom. Bildskapandet ger också förståelse, delaktighet och stärker barnens självkänsla och förmåga att tro på sig själv.

Att arbeta med skapande på ett roligt, avslappnat och lustfullt sätt är också ett sätt att utvecklas och förändras som människa, något vi mår bra av att göra.

 

 

METOD - GENOMFÖRANDE

 

Barnen kommer tillsammans med Krea-tiva uppleva glädjen att skapa och vara kreativ och skapa med andra.  Vi har även skapande aktiviteter på andra ställen på avdelningen, till exempel när vi vill skapa med en större barngrupp. Vi tar också med oss skapandet ut i mån som det går. Det kan vara att måla med vattenfärg på snö, måla på staffli ute i det fria eller bara skapa och använda sig av naturens material. Vi skapar även med pärlor och gör olika mönster.

Lärvännen Krea-tiva  kommer bli ett verktyg för barnen för att undersöka och utforska sitt skapande. Genom Krea-tiva kommer vi introducera olika material, tekniker, färger och uppmuntra barnen att de själva experimenterar och hittar olika sätt att använda materialet på och att de färdiga resultaten kan se olika ut.

Tillsammans med lärvännen Krea-tiva underlättar vi användningen av fantasi och utvecklingen av kreativt tänkande ger barnen möjlighet att uttrycka sig på eget sätt.

 

 

 

 

DOKUMENTATION

Som personal ser vi själva processen i barnets skapande som viktigt och vi gör pedagogiska dokumentationer under tiden. Slutresultatet är inte det viktigaste, men viktigt är att barnen känner lust och glädje i sitt skapande. Dessutom dokumenteras aktiviteten i Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg.

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras på planeringstid, reflektionstid för att utvärdera och få fram ev. utvecklingsområden. Vi kommer tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi har gjort, var och en efter egen förmåga.

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback