Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Matte Direkt Safari 3B

Håsta skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 3 februari 2019

Matte Direkt Safari 3B

Centralt innehåll

Övningar i de fyra räknesätten samt arbete med enheter.

Arbetssätt

Muntliga genomgångar i grupp.
Laborativt material används för att konkretisera arbetet.
Problemlösning enskilt eller i mindre grupper.
Eleverna arbetar, på egen hand, i sina matteböcker men tar ibland hjälp av varandra för att lösa uppgifterna. 
Alla arbetar med grundkursen först, därefter gör eleverna en diagnos där de visar vad de lärt sig. Efter detta arbetar de antingen i Förstoringsglaset där de får öva mer på områden de inte riktigt förstått, eller så fortsätter de med  Kikaren där de får pröva nya utmaningar.
En viktig del i matematiken är att genom att "hjälpa/förklara" för andra förankra sin egen kunskap. Eleverna tränar på att förklara hur de löser olika matematiska problem och varför de väljer just det sättet. 

Kunskapskrav

Att känna till och kunna använda de fyra räknesätten för att kunna lösa matematiska problem.

Känna till och kunna använda/veta när olika enheter ska användas.

Bedömning

Diagnoser

Du blir också bedömd i din förmåga att delta i matematiska diskussioner samt hur du kan förklara hur du tänker när du ska lösa/löser ett matematiskt problem.


Läroplanskopplingar

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Matris Mattesafari 3B
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter