Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Berättande texter

Forssaängskolan F-6, Borlänge · Senast uppdaterad: 3 februari 2019

I det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om hur berättande texter är uppbyggda. Vi kommer att läsa berättande texter och återberätta dem. Du kommer också på olika sätt att öva på att skriva berättande texter.

Konkretisering av målen

Du ska kunna:

 • skriva en berättande text med inledning, händelseförlopp med problem, lösning och avslutning.
 • följa en röd tråd när du skriver berättelser.
 • beskriva personer som är med i texten .
 • bearbeta din text utifrån respons från kamrater eller lärare.
 • skriva för hand.
 • stava vanligt förekommande ord.
 • ge enkel respons om din egen och kamraternas berättelser.
 • skriva läsligt för hand.

Undervisning

Du kommer att:

 • få jobba både själv, par och i grupp.
 • delta i genomgångar.
 • få skriva till bildserier.
 • få prova att använda tankekartor och skrivscheman.
 • få träna på att beskriva personer.
 • läsa och lyssna till berättande texter.
 • få ge och ta respons av kamrater.
 • få skriva för hand.

Bedömning

Jag kommer bedöma din berättelse utifrån:

 • hur den har en tydlig början, handling/problem och slut.
 • om den har en röd tråd.
 • om du efter respons har bearbetat din text.
 • hur du använder stor bokstav, punkt och frågetecken.
 • hur du stavar vanligt förekommande ord.
 • att din handstil är läslig.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback