Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4

Bild år 4 VT-19

Rävlandaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 3 februari 2019

Ni kommer fortsätta utveckla era förmågor att framställa bilder med hjälp av skuggteknik, strategiska linjer och öva på att ta hänsyn till olika perspektiv. Ni kommer att träna på att kommunicera och samtala om bilder genom bildanalys. Vi gör en bild som passar vårt argumenterande arbete i svenskan.

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap samt att framställa bilder med olika tekniker och material.

 

Under vårterminen kommer vi att arbeta med följande:

¤ Utveckla förmågan att kommunicera med bilder

  • Skapa stillbilder som förmedlar olika känslor genom att fotografera med Ipads
  • Skapa bild till text för att förmedla textens känsla/budskap - Black out poetry.

¤ Utveckla sin förmåga att använda olika tekniker

  • Använda olika material i olika bildarbeten.
  • Arbeta med olika perspektiv såsom t ex fågel- och grodperspektivet.

¤ Utveckla förmågan att använda bilder på olika sätt

  • Skapa en argumenterande plansch. 

¤ Utveckla förmågan att analysera bilder

  • Få en insikt i hur reklam- och nyhetsbilder är utformade och förmedlar budskap och kunna göra egna enkla reklam- och nyhetsbilder
  • Öva förmågan att berätta om olika bilders budskap.
  • Analysera fotografier från reklamvärlden.

 

Bedömning

NI kommer att bedömas i:

 

-er förmåga att kommunicera med bilder.

-er förmåga att framställa bilder som förmedlar ett visst budskap

-er förmåga att använda er av olika tekniker för bildframställning

-er förmåga att analysera olika bilders budskap och ert egna arbete 

 

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
Bild åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback