Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F

Blåögd av Mats Berggren

Annerstaskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 3 februari 2019

Blåögd är en ungdomsbok om hur kärlek kan göra dig något blåögd. Detta får Sara erfara då hon blir blixtförälskad i Johan, en ny kille i skolan. Mikaela, Saras kompis, känner meddetsamma att Johan betyder trubbel...

Syftet med läsningen är att du ska få en läsupplevelse där du får ta del av människors levnadsöden. Du får en möjlighet att se livet från en annan människas perspektiv. Detta vidgar ditt eget sätt att tänka och värdera livet. Skrivuppgifterna i loggboken ska stimulera dig att uttrycka tankar och funderingar i skrift. 

Arbetsgången hittar du i Google drive och dokumentet heter "Blåögd". 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback