Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3), Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Barns rättigheter

Långavekaskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 23 oktober 2023

Du ska få lära dig om barns rättigheter, och vad de innebär för dig. Alla barn har rätt att behandlas lika, oavsett hur man ser ut, om man är flicka eller pojke, vilken familj man kommer ifrån, eller vilken religion man har.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få träna din förmåga att reflektera, alltså fundera över vad Alla barns rättigheter betyder för dig. Andra barns rättigheter kan ju t.ex bli skyldighet för dig.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna ge exempel på några mänskliga rättigheter och vad de kan betyda för dig i skolan och hemma.

Undervisning och arbetsformer

 Vi tittar på undervisngsfilmer, har diskussioner i små och stora grupper, skriver fakta och arbetar med olika skapande  metoder.

 


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde samt deras kroppsliga och personliga integritet

tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden.

Mänskliga rättigheter inklusive alla människors lika värde och barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i samhället.

Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska och historiska förhållanden, samhällsförhållanden och religiösa traditioner. Eleven beskriver likheter och skillnader samt orsaker och konsekvenser i sammanhang som är relevanta för ämnena. Eleven samtalar om människors livsfrågor och levnadsvillkor samt om miljöfrågor och andra samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback