Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F

Ett hål om dagen av Louis Sachar

Annerstaskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 3 februari 2019

Stanley har blivit oskyldigt dömd för att ha stulit ett par gymnastikskor. Nu väntar många månader på Camp Green Lake, en ungdomsanstalt mitt ute i ingenstans där solen steker hett och ett hål om dagen ska grävas för att bli en bättre människa. Det där sistnämnda är Stanley inte säker på. Det måste finnas en annan orsak till allt grävande...

Syftet med läsningen är att du ska få en läsupplevelse där du får möta olika människoöden och se livet ur deras perspektiv. Du får en möjlighet att värdera och kanske omvärdera egna tankar och loggskrivandet ger dig möjlighet att uttrycka just tankar och funderingar i skrift. 

Du hittar arbetsgången på Google Drive och dokumentet heter "Ett hål om dagen".


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback