Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 5

Eget skapande

Almekärrsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 5 februari 2019

I det här momentet kommer du att få prova på att skriva en egen låt!

Under kommande veckor så kommer du att få prova på att skriva din egen låt.
Vi kommer att använda oss av apparna Soundtrap eller Garage band. Du väljer den appen som du tycker mest om.

Innan du börjar med själva låtskapandet så ska du bestämma vilken genre din låt ska vara. Sedan bestämmer du vilka instrument som ska vara med, välj instrument som passar in i genren.

Du kan spela instrumenten på tre olika sätt:
1. Använda förinspelade loopar som finns i apparna.

2. Programmera instrumenten i apparna.

3. Spela in dig själv när du spelar. Du använder då mikrofonen som finns i din chromebook/iPad.

När du är färdig med din låt ska du dela den med mig (christina.matsson@lerum.se) och så avslutar vi momentet med en liten redovisning i gruppen.

 

 


Läroplanskopplingar

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Musikframföranden.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback