Skolbanken Logo
Skolbanken

Svenska

Furulidsskolan, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 5 februari 2019

Vi arbetar med läsförståelse, högläsning, skriva berättelser och faktatexter, språklära.

 

Vi arbetar med läsförståelse, högläsning, skriva berättelser och faktatexter, och med språklära.

Vi skriver berättelse utifrån händelse och bild. Den skrivs på Ipad med bild och text. Lämpliga bilder väljer eleven

 

 Eleven arbetar tillsammans med pedagog för att skapa en berättelse. När eleven skriver berättelse tränas början, handling och avslut. Eleven arbetar med en tankekarta inför en skrivuppgift.

Arbetar med läsförståelse och med logiska sammanhang.

Arbetar med att läsa olika texter för att utveckla den fonologiska medvetenheten och lästeknik. 

Vi ser på filmer om verb och skriver meningar om verb.

Vi spelar olika spel för att stimulera språkutvecklingen.


Läroplanskopplingar

tala och samtala i olika sammanhang,

läsa, förstå och reflektera över olika texter,

skriva texter för olika syften och mottagare,

Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.

Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.

Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.

Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback