Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

6

Pubertet, sex och samlevnad vt 19

Ekenässkolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 5 februari 2019

Vi kommer under några veckor att arbeta med människokroppen och har då fokus på pubertet, sex och samlevnad.

Arbetsområde:

Vi kommer under några veckor att arbeta med människokroppen och har då fokus på pubertet, sex och samlevnad.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

  • berätta om likheter och skillnader mellan kvinnligt och manligt könsorgan
  • berätta om människans fortplanting
  • berätta om vad pubertet innebär
  • berätta om vad identitet och sexualitet kan innebära
  • berätta något om vad normer och jämställdhet innebär
  • berätta något om vad kärlek och relationer handlar om.

Undervisning:

Vi kommer att arbeta utifrån olika genomgångar, faktatexter och faktafilmer, för att sedan ha olika typer av diskussioner, både i par och i större eller mindre grupper. Du kommer att få arbeta med olika faktafrågor och då få träna dig i att använda biologins begrepp i dina skriftliga som muntliga svar.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Matriser i planeringen
Sex och samlevnad vt 19
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter