Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Gör din egen SUPERHJÄLTE i gips!

Musikgrundskolan Synkopen, Helsingborg · Senast uppdaterad: 5 februari 2019

Du ska göra din egen SUPERHJÄLTE i gips. Börja med att fundera på vad din superhjälte ska vara bra på. Till exempel: Styrka, luktsinne, eller godhet. Din superhjälte ska också vara bra på en sak till, att hänga! Din superthjälte ska kunna hänga i tex. en arm, ett ben. Lycka till!

Mitt syfte med undervisningen

Varför jag vill att du ska göra denna uppgift är för att du ska få prova på att skulptera i ståltråd och gips. Och för att få jobba med fantasin när du bestämmer hur din superhjälte ska se ut!

Förmågor som vi ska utveckla

 

Centralt innehåll som vi ska studera

Delmål

Fyll i nedanstående delmåls matris

Aktivitet

* Gemensam genomgång där vi går igenom uppgiften.

* Du börjar med att bestämma vad din superhjälte ska vara bra på.

* Du gör ett skelett i ståltråd.

* Du skulpterar i gips.

* Du målar din superhjälte.

Arbetsformer

Individuellt arbete

Stödverktyg

Instruktionspappret du får av mig första lektionen. 

Utvärdering/bedömning-när och vad jag kommer att utvärdera/bedöma

Jag bedömer din förmåga att:

Skapa - Hur du lyckas med din superhjälte, samt dina unika val och tillvägagångssätt för att komma framåt i arbetet

Presentera - Jag lyssnar på hur du pratar om ditt arbete under arbetets gång och hur du använder ämnesspecifika ord

Jag bedömer ditt arbete både under arbetets gång och när det är klart. Process och slutprodukt är lika viktiga. Min bedömning skriver jag sedan in i unikum.

Elevens självreflektion-din reflektion av lärandet kommer att ske på följande vis

Under arbetets gång så kommer jag ibland fråga dig hur du tycker att det går, och så pratar vi vidare utifrån det. Jag kommer också fråga om du känner dig mer säker på att skulptera i gips, alltså syftet med uppgiften.

 

Min formativa bedömning kommer att ske på följande vis

Jag kommer att bedöma ditt sätt att arbeta under lektionstid och ge vägledning och tips på hur du kan komma framåt i ditt arbete.


Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Matriser i planeringen
Kunskapskraven i Bild år 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback