Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Budskap - Den fula ankungen

Katarina Norra skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

Vi läser ”Den fula ankungen” högt. (Återberättad skriven efter H.C. Andersson av Martin Harris). Vi kommer att samtala och skriva om textens budskap.

innehåll

OBS! När du gör den skriftliga uppgiften ska du skriva i löpande text. Tänk på att sätta ut skiljetecken, börja meningar med stor bokstav och gör styckindelning. Längst ner har du exempel på hur du kan börja meningarna.     

Lycka till med uppgiften! Du kan! Tro på dig själv! 

Det här ska du skriva om till - sagan ”Den fula ankungen”

Vi har gått genom dessa punkter här nedan. Läs dem igen och sedan läser du exempel på hur man kan börja meningarna. Ett tips är att följa exemplet hur man börjar meningarna. 

-Skriv ett budskap du tycker sagan har.

·       - Skriv om två händelser från sagan som är kopplat till budskapet.

 

·       - Koppla textens budskap till någon text/bok du läst.

·        - Koppla textens budskap till dig själv.

·       - Koppla textens budskap till något du sett på nyheterna eller hört om, som händer i samhället.

 

 

·     

Exempel på hur man kan börja meningarna

Ett budskap i berättelsen ”Den fula ankungen” är.....

Ett exempel på en händelse från berättelsen, kopplat till budskapet är.....

Det finns fler exempel i berättelsen, som t.ex.…

En text/bok, som jag anser har samma budskap och vill lära oss samma sak är….

När jag tänker på budskapet och mig själv tänker jag på… Exempel på detta budskap när det gäller samhället/skolan är…

 

 OBS! Du får gärna skriva om ett budskap till! Se längst ner.

Om du skriver ett budskap till kan du börja meningarna så här: Ett annat budskap berättelsen har är….. Exempel på en händelse kopplat till budskapet är…

När det gäller mig själv tänker jag på…

Exempel på budskapet när det gäller samhället tänker jag på...


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter