Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Religionskunskap, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Religion åk 2

Bandhagens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 februari 2019

Vad är religion? Vilka religioner finns det? Vad kännetecknar dessa religioner? Finns det några likheter/skillnader mellan religionerna? Åk 2 kommer arbeta grundläggande med religionerna judendomen, kristendomen och islam genom genom filmer, dramatisering, skapande av texter samt diskussioner!

Det här kommer vi att arbeta med:

Du kommer att lära dig om och jämföra de tre religionerna när det gäller

 • några viktiga berättelser
 • heliga byggnader
 • symboler
 • högtider
 • skrifter
 • betydelsefulla gudar och personer

Så här ska vi arbeta:

Du kommer att

 • se filmer
 • läsa och skriva texter
 • samtala om bilder och texter
 • lyssna på berättelser
 • dramatisera/rollspel/teater

Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback