Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Näringskedjor

Vasaskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 5 februari 2019

Vem äter vem? Vi skall ta reda på vem som äter vem i naturen. Vi kommer att lära oss vad näringskedjor är och beskriva och ge exempel på näringskedjor som finns i naturen.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du kommer att få lära dig:

  • att förstå näringskedjor och kunna bygga egna, enkla näringskedjor.
  • använda viktiga begrepp inom området (t.ex producenter, konsumenter och toppkonsumenter)

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att lära dig genom:

  • studera hur enkla näringskedjor hänger samman
  • att se filmer och läsa faktatexter
  • rita och beskriva en egen enkel näringskedja

Vad som kommer att bedömas:

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

  • beskriva och ge exempel på hur några djur är sammankopplade i enkla näringskedjor
  • använda relevanta ämnesord

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

  • vara aktiv på lektionerna och på genomgångar
  • använda relevanta ämnesord
  • ge exempel på en enkel näringskedja

Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback