Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Språkhistoria

Nyvångskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 februari 2019

Språkhistoria: Från indoeuropeiska till nutid, minoritetsspråk, lånord och arvord, skillnader i de nordiska språken, svenska språkets epoker, idiolekter, sociolekter och dialekter m.m.

Språkhistoria

Vad:Vi kommer att gå igenom svenska språkets utveckling från indoeuropeiska till idag. Vi kommer även att prata om det svenska språkets epoker, lånord och arvord, orsaker till ökning/minskning av språk m.m.

 

Dessutom går vi igenom minoritetsspråken i Sverige, lyssnar på bokmål/nynorsk och danska, diskuterar dialekter/sociolekter/ idiolekter samt språkbruk, ungdomsspråk och slang.

 

Hur:Läromedel Portal, Studi.se, UR-skola, SVT-play, föreläsningar

Bedömning via läxförhör och deltagande vid diskussioner i klassrummet.

 

När: V.6-12 (kan ändras vid schemaändringar)

 

 

Centralt innehåll:

  • Tillägnar sig kunskaper om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess uppbyggnad, ursprung och historia samt utvecklar förståelse för varför människor skriver och talar olika.

  • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

  • Språkbruk i Sverige och i Norden. Några varianter på regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

  • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

  • Nya ord i språket, t.ex. lånord.

 

Bedömning:

Ni kommer att få göra olika läxförhör, där ni ska visa att ni har faktakunskaper, där ni ska resonera kring svenska språkets framtida utveckling samt er egen idiolekt.

 

Bra att kunna:

Svenska språkets utveckling från indoeuropeiskan tills idag. (Ex på begrepp: indoeuropeiska, germanska, urnordiska, runsvenska, medeltidssvenska, äldre nysvenska, yngre nysvenska, nusvenska)

Vilka språk har influerat svenskan? Under vilka århundraden? Varför? (ty, fr, eng).

Vad är skillnaden på lånord och arvord? Ge exempel på lånord/arvord.

Vilka minoritetsspråk finns i Sverige? Vad innebär det att ett språk är ett minoritetsspråk?

Boktryckarkonsten

De stora skillnaderna mellan bokmål/nynorsk och hur de kom till.

Hur ser utvecklingen ut bland språken i världen och varför? Hur många språk finns det i världen? Vilka är de största språken? Varför?

Vad är en dialekt/sociolekt/idiolekt och varför finns det?

 

Kunskapskrav:

 

 

E

C

A

Språkkunskap och språkhistoria

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Språkhistoria
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback