Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Nya religiösa rörelser

Gustav Adolfsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Du ska göra ett arbete om nya religiösa rörelser. Följ mallen som ni har delad med er, se till att få med utvecklade svar på de 5 punkterna för ett E och en jämförelse mellan en eller flera andra världsreligioner för ett högre betyg.

Uppgiftsbeskrivning

Inledning: Här beskriver du varför du valt just den rörelsen.

 

Fakta om XXX: Här redogör du för din rörelse.

Försök få med punkterna och gärna mer….

  • Antal anhängare

  • Var i världen

  • Grundare och rörelsens historia

  • Filosofi/Tankesätt - Vad går rörelsen ut på?

  • Mål för anhängarna (exempelvis: evigt liv, bättre karma)

 

Jämförelse För betyg C-A*

 

Slutsats: Här får du själv skriva egna åsikter och tankar om rörelsen. Knyt ihop din text.

 

Källor: Källor du använt.

Eftersom nätet kommer att vara din främsta källa är det viktigt att du är källkritisk och värderar källorna. Många osanningar och partiska värderingar kommer du säker stöta på.* Ni som satsar på betyg C-A:

Ni skall också göra en jämförelse mellan en eller flera av världsreligionerna. Det gör ni i ett eget stycke före slutsattsen, med rubriken “Jämförelse”.

 

Exempelvis: XXX-rörelsen har sina rötter i naturen där man tillber björkar, något liknande går inte att finna i de Abrahamitiska religionerna. Däremot är filosofin mer liknande de asiatiska religionerna och deras cirkulära livstanke med reinkarnation.  osv...

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Inlämning "Nya religiösa rörelser"

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback