Skolbanken Logo
Skolbanken

Vär(l)den av möten

Duvan, Haninge Förskolor · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

Vär(l)den av möten- Ett projekt om småkryp och naturvetenskap i förhållande till fördjupningsområdet Fantasi och Realitet.

 

Haninge kommuns gemensamma projekt "Vär(l)den av möten" handlar om barns relation och utforskande av sin omvärld utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi kommer arbeta med sociala relationer och mötet mellan oss och material för att skapa en gemensam miljö där vi värnar om varandra, miljö, djur och material.

 

Vi på förskolan Duvan har valt att fördjupa oss i området Fantasi och Realitet då vi ser en röd tråd hos alla våra avdelningar. Vi ser det som att fantasi är en naturlig del av barnens vardag och att de ständigt utforskar vad som är fantasi och realitet. Syftet blir att fördjupa oss och utmana barnen i deras intressen kring fantasi och realitet.

 

Vi på avdelning Månen har valt att fördjupa vårt utforskande av fantasi och realitet genom barnens intresse för småkryp. Barnen kommer med frågor som Varför är vandrande pinnars blod grönt? Några av de olika teorierna har då varit: Det är grönt därför att det är karamellfärg i dem, Det är grönt för att de ätit Basilika och Det är grönt för att de ätit löv.  Vad är egentligen fantasi och realitet i dessa frågor? Vad är verklighet och fantasi för de här barnen och vad är verklighet och fantasi för andra?

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback