Skolbanken Logo
Skolbanken

Köket

Lilla skolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

I köket kommer vi att träna på olika vardagssysslor.

Syfte

Arbetet i köket ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om mönster och rutiner som ingår i vardagen samt att utveckla kunskaper om ämnesspecifika begrepp.
I köket får eleverna praktiskt genomföra olika uppgifter vilket bidrar till ökad självständighet och tilltro till sin egen förmåga att agera.

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med enkla bildrecept och prata om, känna, lukta och smaka på de olika ingredienserna.
Eleven kommer att få delta och/eller medverka i att använda olika redskap och lära sig naen på dessa.
Eleverna kommer att träna på att duka och diska.


Kunskapsmål

Under arbetet i köket kommer vi att bedöma i vilken grad eleven kan delta eller medverka i att:

- koppla bild till ingrediens eller redskap
- använda olika redskap i köket.
- duka
- diska

Övergripande mål i Lgr11

 

Arbetssätt

Målen enligt ovan ska eleverna uppnå genom att  träna på att

- hitta rätt ingrediens/redskap med hjälp av fotografiska bilder 
- följa enkla bildrecept
- välja och använda olika redskap i köket.
- duka och diskaBedömning

Vi kommer fortlöpande att bedöma elevens utveckling med stöd av:

- observera eleven.
- diskussioner med kollegor (medbedömning)

Dokumentation

Dokumentation sker:

- genom att filma eller fotografera vid valda undervisningstillfällen

 


Läroplanskopplingar

välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.

Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.

Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.

I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Eleven kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.

I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback