Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matematik åk 7 AB - VT 2019

Hålabäcksskolan B, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

Här är planeringen för Matte under den första delen av vårterminen 2019.

Planering Matematik X

VT2019 åk 7A/B. 

Kapitel 3: Geometri
 
Begrepp:

prefix, massa, volym, linje, parallella linjer, stråle, sträcka, längd, skala, förminskning, förstoring, vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, sidovinklar, vertikalvinklar, diagonal, polygon, triangel, romb, parallellogram, rektangel, kvadrat, cirkel, diameter, radie, omkrets, area.
 

 MÅNDAG                                     ONSDAG                                        TORSDAG

 v. 2                     Kap.3 Fördiagnos 3.1                Prefix och enheter                     Eget arbete 3.1

 v. 3                     3.2 Längd och skala                   Eget arbete 3.2                           Eget arbete 3.1+3.2

v. 4                      3.3 Vinklar                                    Eget arbete 3.3                          3.4 Vinkelsumma

v. 5                      Eget arbete                                  3.4 Eget arbete 3.3+3.4            3.5 Omkrets

v. 6                      Eget arbete 3.5                           3.6 Area                                        Eget arbete 3.6

v. 7                      LOV                                                LOV                                                LOV

v. 8                      Eget arbete 3.1-3.6                    Blandade uppgifter                    Blandade uppgifter

v. 9                      DIAGNOS kap.3                           Träna mera                                   Träna mera

v. 10                   PROV kap.3                                   Förmågorna i fokus sid. 155

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter