Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Teknik åk 4 - Rörliga delar

Fontinskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

I detta område kommer du lära dig om vardagliga föremål som består av rörliga delar, samt få konstruera ett eget djur med rörliga delar.

Det här kommer du få lära dig:

- exempel på vilka vardagliga föremål som har rörliga delar.

- vilken teknik som är nödvändig idag och vilken som kanske är onödig, och hur det var förr i tiden.

- vilken teknik som är bra och vilken som kan vara dålig, och vilka konsekvenser det kan få.

- hur man skissar och antecknar när man ska konstruera något. 

- hur man kan konstruera ett djur med hjälp av kartong och få vissa delar av djuret att röra sig. 

 

Så här kommer du ha chans att visa dina kunskaper:

- genom att vara aktiv på lektioner och delta i diskussioner.

- genom att konstruera ett djur med minst en rörlig del.

- genom en valfri skriftlig uppgift om du känner att du vill visa mer än du visat i diskussionerna. 

 

Det här kommer jag att bedöma:

- hur väl du genomför arbetet med att konstruera ett djur.

- hur väl du visar dina kunskaper och tankar (muntligt eller skriftligt) om rörliga delar, teknikens nytta och konsekvenser av teknikval. 


Läroplanskopplingar

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback