Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska åk 1

Åsaskolan F-2, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

Svenska årskurs 1

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå och använda dig av alfabetets bokstäver
 • läsa enkla texter
 • skriva enkla texter
 • förstå och fundera kring innehållet i enkla texter
 • berätta något inför en grupp

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • koppla ihop rätt bokstav med rätt ljud
 • skriva enkla texter på datorn
 • läsa och förstå enkla ord och enkla texter
 • fundera kring en text eller en film genom att berätta inför en grupp

Du får visa dina förmågor genom att:

 • läsa ord och texter, regelbundet för en pedagog
 • regelbundet skriva egna texter på datorn
 • göra bilder till det du läst eller skrivit
 • berätta och tala inför en grupp

 

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • vi tränar på veckans bokstav
 • vi läser enkla texter flera gånger i veckan
 • vi ritar och målar till det vi läst, sett och hört
 • vi skriver egna texter på datorn
 • vi lyssnar till högläsning
 • vi tränar på att berätta inför klasskamrater

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter