Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Koll på matematik 4A - Kapitel 3

Bergagårdsskolan, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

I den första delen av kapitlet får eleverna träna på additionsmetoderna talsortsräkning, förändra och uppställning inom talområde 1-1000. Därefter följer subtraktionsmetoderna talsortsräkning, nära7lite, och uppställning inom talområde 1-1000. I den sista delen behandlas sambandet mellan addition och subtraktion. Eleverna får träna på att välja räknesätt samt kontrollera sina svar.

Vad kommer vi att arbeta med?

Centrala innehållet:

  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer.

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om

  • olika metoder för att addera tal inom talområdet 0-1000
  • olika metoder för att subtrahera tal inom talområdet 0-1000
  • samband mellan addition och subtraktion

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassrummet.

Vi kommer att arbeta med olika parövningar som behandlar addition och subtraktion, genom t ex mattespel.

Vi kommer att arbeta i matteboken.

Hur kommer vi att bedöma?

Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.

Eleverna som lärresurser för varandra, för att samarbeta, stötta och lära av varandra.

Till varje kapitel finns ett test. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback