Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Koll på matematik 4A - Kapitel 5

Bergagårdsskolan, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

Kapitel 5 handlar i första avsnittet om almanackan. Eleverna tränar tidsenheterna månad, kvartal, vecka, dygn och att läsa av almanackan och skriva datum. I nästa del handlar kapitlet om klockan, både analogt och digitalt och tidsenheterna timme, minut och sekund. Till slut behandlas tidsskillnad mellan olika klockslag.

Vad kommer vi att arbeta med?

Centrala innehållet:

  • Jämförelse, uppskattning och mätning av tid.

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om

  • hur du avläser och skriver datum
  • att jämföra, uppskatta och mäta tid
  • att omvandla tidsenheter
  • hur du avläser och skriver klockslag
  • att beräkna tidsskillnad

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassrummet.

Vi kommer att arbeta med olika parövningar och problemlösningar, genom t e x. mattespel.

Vi kommer att arbeta i matteboken.

Hur kommer vi att bedöma?

Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.

Eleverna som lärresurser för varandra, för att samarbeta, stötta och lära av varandra.

Till varje kapitel finns ett test. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback