Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F - 5

Allemansrätten och friluftsliv åk 1-3

Sunnerstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 april 2022

Friluftsliv och allemansrätten.Regler för hur man beter sig i naturen. Filmer om allemansrätten i klassrum."Inte störa inte förstöra". Genom att leka, springa, balansera, promenera, höra, smaka, lukta, se och känna på naturen kan alla, uppleva naturen på sitt alldeles egna sätt. "Look deep into nature and you will understand everything better" Albert Einstein

 
Här nedanför i uppgifter kan du se filmer om  allemansrätten.

 

"Allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen".

 

Syfte - målet med undervisningen  
Du ska utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av att aktivt friluftsliv.Känna till några regler för allemansrätten.

 

Undervisning

Titta på filmer i klassrum.

Frågor/svar om allemansrätten.

Tipspromenadfrågorna.Bedömning
Hur du visar din förmåga, kunskap och förståelse 
för allemansrättens principer.

 

Kopplingar till läroplanen


Läroplanskopplingar

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Allemansrättens grunder.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Allemansrätten kort och gott

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback