Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

4 - 6

Bild åk 4

Kungsklippeskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

Ämnet bild ger möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att du utvecklar din kreativitet och ditt intresse för att skapa.

Bild åk 4

Under det här läsåret kommer du att få fortsätta göra bilder med olika tekniker som du redan känner till. T.ex vattenfärger, pastellkritor, tusch och kollage. Vi ska även arbeta med konstbilder. Hur är konstbilder gjorda och vad har de för budskap? 

           

Syfte enligt Lgr 11 – Du ska utveckla din förmåga att

 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
 • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
 • Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

Konkretisering av syftet;

 • Du ska få uttrycka dig genom att skapa olika typer av bilder
 • Du ska skapa bilder på olika sätt med hjälp av olika färger/pennor/material
 • Du ska få diskutera skillnader och likheter i bilder från förr och i nutida bilder.

Centralt innehåll (Lgr 11)

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i kollage och bildmontage.

Undervisning - Du kommer bland annat att arbeta med att

 • linjer, mönster, form
 • perspektiv
 • teckna ansikte
 • inspireras av kända konstnärer och lära dig något om dem
 • analysera och diskutera konstbilder och reklambilder
 • träna på att ge omdömen om och reflektera kring ditt eget och kamraternas arbeten.

 Bedömning – Det som bedöms är din förmåga att

 • skapa berättande och informativa bilder.
 • använda olika tekniker och material.
 • utveckla idéer när du arbetar med serie.
 • välja handlingsalternativ som leder framåt i arbetet.
 • ge omdömen om hur du arbetat och om kvaliteten i bildarbetet.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback