Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Forntiden

Norrtullskolan åk F-6, Söderhamn · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

Forntiden

Forntiden

Vi ska lära oss hur människor levde under forntiden.

Vi ska jämföra de tidiga människornas liv med livet idag.

Vi ska se hur en tidslinje är uppbyggd och var stenåldern, bronsåldern och järnåldern befinner sig på den.

Vi ska lära oss om Asatron

 

Mål

Du ska kunna:

* Berätta något om istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

*  Berätta om hur människorna på sten-och  bronsåldern levde och vad som   var viktigt för dem.

* Ge exempel på hur man kan se spår av istiden och forntiden.

* Använda och förstå ord och begrepp som har med forntiden att göra.

* Kunna berätta något om Asatron

 

 

Så här ska vi arbeta:

  • Läsa texter om forntiden
  • Skriva texter
  • Rita bilder
  • Se filmer

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter