Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Norden och Baltikum

Resursenhet Pilskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 28 mars 2019

Vi kommer att arbeta med länderna i Norden och Baltikum samt begrepp som är bra att kunna inom geografin.

Beskrivning

Vi kommer att arbeta med länderna i Norden och Baltikum samt begrepp inom ämnet.

 

Konkreta mål

Du ska kunna:

  • Länderna i Norden och Baltikum
  • Huvudstäderna i länderna i Norden och Baltikum
  • Större bergskedjor, vattendrag och hav
  • Naturtyper i Europa
  • Naturresurser i Europa
  • Klimatzoner
  • Kartan och dess uppbyggnad
  • Ord och begrepp som behövs för att kunna samtala om geografi

 

Språkligt fokus

Vara delaktig i gemensamma diskussioner och samtal. Förklara ord och begrepp så att andra förstår. Träna på att förklara likheter och skillnader.

 

Bärande begrepp

vegetation, klimat, naturresurser, handel, infrastruktur, tundra, taigan, råvara, huvudstad, befolkning, kulturgeografi, topografi, kust, 

 

Så här visar du dina kunskaper

Presentation av ett land i Norden eller Baltikum. Välj redovisningsform.

Deltagande i diskussioner

Visa att du kan namngeografin genom exempelvis appen "Min geografi"

 

 

 


Läroplanskopplingar

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback