Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Vårt Lund

Vårfruskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

Vi lär oss om några platser och byggnader i vår hemort. Vi letar information på Internet och gör en faktabok.

Konkretisering

Du ska få lära dig mer om:

  • Lunds historia.

  • vad byggnaderna och platserna i Lund kan berätta om hur människor levde här förr.

Undervisning

Vi ska:

  • läsa böcker om Lunds historia.

  • gå på stadsvandring i Lund.

  • finna fakta och skriva om byggnader och platser i Lund.

  • presentera byggnaden eller platsen genom att göra en kort faktabok.

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

  • visa och berätta vad du vet om Lunds historia.

  • visa och berätta om vad byggnaderna och platserna i Lund kan berätta om hur människor levde här förr.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback