Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Så styrs Sverige och EU 2019

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

Vem har makten du, riksdagen eller EU?

Så styrs Sverige och EU

När vi arbetar med "Så styrs Sverige och EU" kommer du att utveckla kunskaper om demokrati, hur Sveriges riksdag och regering arbetar samt kunna jämföra med EU. Arbetet med området "Så styrs Sverige och EU" kommer att avslutas med ett kunskapstest i form av ett skriftligt prov. Arbetsområdet kommer att avhandlas genom föreläsningar, diskussioner, instuderingsuppgifter samt egen inläsning av utvalt stoff i arbetsboken s186-197, 200-201, 204, 211-216 samt 221-228.

 

Syftet med arbetsområdet är att du: ska utveckla ditt demokratiska sinnelag och inse, efter jämförelse med diktatur, att demokrati inte är något givet utan man får kämpa för det. Du ska också få kännedom om politiska arbetet i en demokrati och hur man som medborgare kan deltaga aktivt.

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi kommer att jämföra demokrati med diktatur för att finna vad som skiljer de olika maktsystemen åt. Många av er har varit med när era föräldrar har varit och röstat i de olika valen tex riksdagsval. För att öka er förståelse över vad era föräldrar och andra vuxna röstar på i vallokalen så kommer ni att få en bakgrund till de olika politiska partierna som är representerade i riksdagen 2019 och ni kommer att ta del av valda delar av den politik som partierna driver. Vi kommer att arbeta med riksdagen och regeringen för att ni ska förstå vilka olika uppgifter de har. Det finns flera olika modeller av demokrati och för att ni ska ha lättare för att förstå det kommer vi att jämföra Sverige med EU men även med andra stater.

Hur?

För att skapa förförståelse så ska ni titta och lyssna på olika youtube-klipp dagen innan lektionen. Vi kommer att läsa i faktaboken om demokrati och diktatur samt göra övningar för att finna ut vad som skiljer de åt.  Här finns övningar för att se likheter men även skillnader mellan de olika partierna. Arbetet är i stort baserat på att läsa texter samt diskutera och debattera innehållet i dessa texter.

 


Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Några olika stats- och styrelseskick i världen.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap kunskapskrav åk 7-9 "Så styrs Sverige och EU"
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback