Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

5 - 6

Animerad film

Slöingeskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Vi provar på att göra en stop motion film!

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Under detta tema kommer du att:

  • kommunicera med hjälp av bilder, skapa en film med digitala verktyg.
  • skriva ett manus
  • lära dig att använda appen Stop Motion
  • prova på att redigera med hjälp av appen iMovie

Bedömning 

Jag kommer att bedöma dig genom att under temats gång ta del av ditt arbete, se hur du jobbar och ta del av den färdiga filmen.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att arbeta tillsammans med en kamrat. Temat för filmen är vänskap.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter