Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Franska revolutionen

Adolfsbergsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 7 februari 2019

En revolution är något som förändrar samhället i grunden. Det har under årens lopp skett en mängd revolutioner i världen. Vi ska under detta moment fokusera på tre revolutioner som utbröt under 1700-talet, nämligen den amerikanska revolutionen, den franska revolutionen och den industriella revolutionen. Under den franska revolutionen var det en enväldig kung som styrde Frankrike i slutet på 1700-talet. Men det sjöd av oro i hela landet. Människor var missnöjda. Till slut bröt en revolution ut och för kungens del slutade det med att en folkmassa stormade hans palats. Att revolutionerna förändrade samhället i grunden under denna tid är tydligt, men hur har revolutionerna påverkat oss idag? Dessa typer av utvecklingslinjer kommer vi att arbeta med under momentets gång.

Tid:
Vi kommer att arbeta med avsnittet mellan veckorna 5 - 9

Material vi kommer att använda oss av:

PPt "Franska revolutionen"

Hi-boken Utkik Historia 7 - 9 s.129 - 142 

Stencil från SO-rummet "Franska revolutionen 1789 - 1799" 

 

Ämnesord att öva på och tillämpa under avsnittet:

Ekonomiskt- politiskt - socialt perspektiv 

Direkta och indirekta (bakomliggande) orsaker 

Kort och lång sikt 

Dåtid - nutid - framtid

Revolution 

Nationalförsamling

Konstitution 

Ståndssamhälle

Eden i bollhuset 

 

Här kan du visa dina kunskaper:

Muntlig aktivitet i klassrummet 

Skriftligt prov om franska revolutionen 

Enskild inlämningsuppgift om en person från tidsperioden 

 

Arbetsgång: 

Vecka

Lektionsupplägg

5

Introduktion- Frankrike på 1700-talet och upplysningstiden

6

Året 1789

Skräckväldet

Eget arbete

7

Eget arbete

Vad kände efter franska revolutionen?

Repetition

8

SPORTLOV

9

Repetition

Prov


Läroplanskopplingar

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback