Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Forntiden: Bronsåldern

Storvretaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 7 februari 2019

Hur levde man på Bronsåldern? Vad var skillnader och likheter mellan stenålder och bronsålder?

1. Konkretisering av syfte

Förstå hur människorna hade det på bronsåldern, hur de levde och hur de utvecklades här i norden och Europa. Kunna förklara en enkel tidslinje och berätta om hur man levde under denna tid och hur den utvecklades. Kunna se likheter och skillnader med att leva i vår tid eller under stenåldern.

2. Undervisningens innehåll 

Vi kommer att ha genomgångar, läsa, arbeta med arbetsblad, rita och skriva om bronsåldern, titta på filmer om bronsåldern och titta på spår från bronsåldern. Lära oss om vad de åt, hur de bodde och klädde sig. Veta hur man har tagit reda på så mycket om denna tid. Lära oss om under vilken tid på en tidslinje bronsåldern var.

3. Bedömningsuppgifter

Bedömning sker utifrån det dagliga arbetet med arbetsområdet hur du svarar på frågor, tar reda på frågor, vad du lärt dig av filmer, bilder och texter och hur du muntligt kan berätta om denna tid som kallas bronsåldern. Ett litet prov om bronsåldern. Kunna visa på en tidslinje när bronsåldern var.

 


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav SO åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback