Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska, Biologi

·

Årskurs:

1 - 3

NO - åk 3

Storvretaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 7 februari 2019

Allting i naturen hör ihop och är beroende av varandra. I det här arbetsområdet ska du få lära dig om vad näringskedjor, näringsväv är och hur de fungerar. Vad är en livscykel? Vi läser om grodan och fjärilens utveckling.

Hur ska vi lära oss?

Vi kommer att läsa i NO-boken, se en film om ekologins grunder och lära oss om näringskedjor.  Vi kommer att göra näringskedjor tillsammans och individuellt. Under samtal och diskussioner kommer ni att lära er hur näringskedjor, näringsväv fungerar. Vi sjunger en sång om näringskedjor. Vi kommer också att titta på små filmer om grodan och fjärilens utveckling samt läsa och svara på frågor kring dessa.

Vi kommer att lära oss och arbeta utifrån begreppen: 

ekologi

näringskedja, näringsväv

nedbrytare, producent, konsument, toppkonsument

livscykel, grodans och fjärilens utveckling.

Mål

Du ska kunna:

- förklara vad en näringskedja är samt näringsväv

- ge exempel på olika näringskedjor, på land och i hav

- använda områdets begrepp

-vad en livscykel är

-känna till grodans och fjärilens utveckling

 

Bedömning:

Att du deltar aktivt på lektionerna och gör det som du förväntas göra på lektionerna.

Vi kommer att ha ett litet skriftligt förhör.

 


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
No-Näringskedjor, näringsväv, livscykel
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback