Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT01c

Procent kurs Ma1c

Örbyhus skola åk 7-9, Tierp · Senast uppdaterad: 7 februari 2019

En LPP för arbetsområdet Procent i kurs Ma1c.

Syfte:

Syftet med detta arbetsområde är hämtat från syftestexten i kursplanen.

”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer.”

                      Undervisningen ska stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang samt ge utrymme åt problemlösning som både mål och medel.”

                                                                                                             (ur lgy 11)

Centralt innehåll:

Det centrala innehållet styr vad vi ska arbeta med inom matematikämnet. Där uttrycks att eleverna ska få undervisning i:

·         Fördjupning av procent begreppet: promille, ppm och procentenheter.

·         Begreppen förändringsfaktor och index samt metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån.

·         Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

 (ur lgy 11)

Arbetssätt:

Ni kommer att arbeta med läromedlet ”Matematik 5000” och utgå ifrån det i ert arbete. Uppgifter med enklare räkneövningar blandas med problemlösning och undersökande uppgifter. Ni kommer att arbeta med olika typer av beräkningar av andelar och helheter med procentuella förändringar. Ni kommer att beröra begreppen procentenhet, promille och ppm samt fördjupa er i att använda förändringsfaktor. Ni kommer även att arbeta med beräkningar av lånekostnader samt hur index används. Arbetet kommer att utvärderas fortlöpande och avslutas med ett skriftligt prov.

Bedömning:

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

·       Eleven kan (…) beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av (…) representationer samt (…) beskriva sambanden mellan begreppen.

·       Eleven kan (…) använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena (…).

·       I arbetet hanterar eleven (…) procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär (…),

 

 (ur lgy11)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik - Procent Ma1c
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter