Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Sveriges geografi

Maltesholmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 februari 2019

Vi arbetar med Sveriges geografi.

Under arbetets gång kommer vi att:

  • lära oss använda en karta och att förstå kartsymboler
  • träna begrepp som gör att du kan samtala och skriva om geografi
  • lära oss om Sveriges naturtyper
  • lära oss förstå kopplingen mellan Sveriges naturtyper och naturresurser

Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
Sveriges geografi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback