Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

SV: Vi läser boken "Ett UFO gör entré", åk 9

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 9 februari 2019

Du läser boken "Ett UFO gör entré" av Jonas Gardell. Varje vecka skriver du en resumé och skriver om dina egna tankar som du fått när du läst.

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Genom att läsa, fundera och samtala tränar du på att bearbeta och förstå det du läst. Genom att dessutom skriva om det du själv tänker och det vi tagit upp under våra boksamtal tränar du på att analysera och tolka texter. Du övar dessutom på att skriva och förmedla dina tankar och åsikter.  

Undervisningen

  • Läsning enligt lässchema
  • Boksamtal i smågrupper/helklass eller individuella uppgifter
  • Enskild reflektion i form av skriftliga uppgifter varje vecka

Bedömning

Jag kommer bedöma din skriftliga uppgift enligt matrisen.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback