Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matteborgen 5 b kapitel 6 - 10

Kvarngärdesskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 10 februari 2019

Matteborgen 5 b I kapitel 6-10 arbetar vi med kapitlen: tal, bråk, procent, decimaltal och geometri.

Syfte

Din förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang,

Konkretisering av mål

Kapitel 6 Tal:

 • Du kan prioriteringsregeln, division och multiplikation går före addition och subtraktion,.
 • Du kan räkna division med minnessiffror.
 • Du förstår vad som menas med negativa tal.
 • Du kan jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal
 • Du kan byta ut frågeteckens mot rätt tal.

Kapitel 7 Bråk:

 • Du kan skriva en halv med olika bråk.
 • Du kan jämföra och storleksordna bråk.
 • Du kan räkna ut en viss del av ett antal.
 • Du kan skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal.

Kapitel 8 Procent:

 • Du kan att en hel är 100%, en hav är 50% och att en fjärdedel är 25%.
 • Du kan avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är.
 • Du kan dela upp det hela 100%, i olika procentsatser.
 • Du vet hur många olika sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor.

Kapitel 9 Decimaltal:

 • Du kan avrunda decimaltal till närmsta heltal.
 • Du kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal.
 • Du kan avgöra om dina uträkningar är rimliga.
 • Du kan avrunda summan på ett kvitto till närmaste kronor.

Kapitel 10 Geometri:

 • Du vet att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel mindre än 90 grader och en trubbig vinkel mer än 90 grader.
 • Du vet hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är.
 • Du kan mäta och rita vinklar med gradskiva.
 • Du kan räkna med vinkelsumman i en triangel
 • du kan rita symmetriaxlar och symmetriska bilder.

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning

 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal i huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

 

Tidsperiod

vecka 3-

 

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4A. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Mattespel och kluringar.
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel. 
 • Matteprov

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • kunna läsa och skriva bråk,.
 • kunna avläsa bilder av bråk.
 • veta hur många delar det går på en hel.
 • kunna storleksordna bråk.
 • kunna räkna multiplikation med större tal, t.ex. 3 x 4174.
 • kunna räkna med kort division.
 • kunna använda multiplikation och division i textuppgifter vid problemlösning.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback