Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Matte område Procent Åk 9

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 10 februari 2019

Snart är det dags att börja fundera på lån, amorteringar och ränta. Hur gör du för att beräkna kostnaderna för ett lån över ett år, över flera år? När du läser olika undersökningar så pratar man om att det ökat ett visst antal procent eller att det ökat ett visst antal procentenheter – vad är skillnaden?

Tid

Vecka 5-10

 

Begrepp i området:

Procentform, bråkform, decimalform, delen, det hela, andelen, förändringsfaktor, ränta, räntesats, inlåningsränta, procentenhet, promille.

 

När arbetsområdet är avslutat ska du kunna:

 • Förstå och utföra de tre olika sätten att beräkna procent:
  • Beräkna andelen. Hur många procent är 13 kr av 50 kr?
  • Beräkna delen. Beräkna 8% av 200 kr.
  • Beräkna det hela. Hur mycket är 100% om 4% motsvarar 44 st?
 • Räkna med förändringsfaktor.
 • Använda procentberäkningar i olika vardagliga sammanhang t.ex. vid ränteberäkningar och vid jämförelser.
 • Skilja på procent och procentenheter.
 • Räkna med promille.
 • Räkna med upprepade förändringar.
 • Lösa procentproblem med hjälp av ekvationer

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matriser i planeringen
Procent Åk 9
Uppgifter
Läxa vecka 7

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback