Skolbanken Logo
Skolbanken

Elevens val: Drama

Berga anpassad grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 10 februari 2019

Eleverna väljer utifrån för dem kända bilder, lekar/sånglekar vi utför tillsammans.

Vi dramatiserar berättelser/sånger. Eleverna väljer utifrån för dem kända bilder av t ex "Gubben i lådan", "Bockarna Bruse", "Pomperipossa"

m fl. Vi tränar på ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.


Läroplanskopplingar

samspela med andra,

tolka olika former av kommunikativa uttryck,

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Sång- och danslekar.

Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.

Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.

Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.

Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.

Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback