Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

2 - 3

Idrott och hälsa år 2-3

Fågelskolan F-3, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 10 februari 2019

I Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska du som elev få möjlighet att utveckla allsidiga rörelseförmågor och skapa ett intresse för att vara fysiskt aktiv och även vistas ute i naturen. I undervisningen ska du få prova på många olika slags aktiviteter för att kanske hitta något som du fastnar för och kan fortsätta med på din fritid. Du som elev ska också få möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur du kan påverka din hälsa genom hela livet Undervisningen i idrott och hälsa syftar också till att skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och undervisningen ska också bidra till att du som elev utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga.

Idrott och hälsa

 • Rörelse
 • Hälsa och livsstil
 • Friluftsliv och utevistelse

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med olika rörelseaktiviteter i större och mindre grupper och enskilt.

Vi kommer att vara i bl.a. idrottshall, närliggande grönområden,simhall och ishall.

Vi orienterar i närmiljön och lär oss hur enkla kartor är uppbyggda.

Vi lär oss om allemansrätten

RÖRELSE

 • Redskapsövningar, lekar och banor där de grovmotoriska grundformerna,springa, hoppa, balansera, stödja, hänga, krypa, åla utvecklas
 • Bollbehandling - vi tränar på att studsa, kasta, fånga både enskilt, tillsammans med varandra, i banor och i lekar
 • VI diskuterar regler i lekar och spel och säkerhet i samband med olika redskap/spel

 • Lekar med och utan boll där vi tränar samarbete och lär regler

 • Rörelser i takt till musik i uppvärmning och enkla danser

HÄLSA OCH LIVSSTIL

 • Vi pratar och lär ord om varför det är viktigt att röra på sig och hur man kan göra för att må bra

FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE

 • Vi genomför olika lekar  och rörelser i natur- och utemiljö
 • Vi pratar om allemansrättens grunder så att vi vet vad som gäller när vi är ute i naturen

Arbetssätt och redovisningsform

Visa din kunskap - Bedömning

Du kan delta i lek, dans, spel och följa deras regler

Du kan förstå enkla kartor och orientera i närmiljön

Du kan Allemansrättens grunder

Du kan balansera, flyta, och simma i mag- och ryggläge

Du kan visa hänsyn och samspela med andra utifrån givna regler

 

 

 

Reflektion

Här kan du ställa några reflektionsfrågor till eleven som sedan svarar i dialogrutan. 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback