Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Diamantmysteriet VT 2019 år 4

Almekärrsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 10 februari 2019

Vi arbetar med ett större läs-och skrivprojekt och utgår från "Diamantmysteriet". Du kommer skriva en egen deckare och under skrivandets gång få tips och hjälp hur du kan utveckla din text.

Syfte med undervisningen                                                                                

Stimulera till skrivande och fördjupad läsning. Att stegvis bygga upp en egen deckarhistoria. Öva på att ge och ta emot konstruktiv kritik.

Mål med undervisningen    

Du ska få lära dig kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala tekniker och verktyg samt med olika material.

Du ska få  undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

Du ska få lära dig anpassa ditt språk efter olika syften beroende på vem som ska läsa och i vilket sammanhang, samt lära dig urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

                                                                          

Undervisning och arbetssätt

Arbete med materialet Diamantmysteriet som består av olika block
Varje block leder framåt i den egna deckarhistorien.

  • Person- och miljöbeskrivningar
  • Berättarperspektiv
  • Träna på att ge och ta emot konstruktiv kritik
  • Bearbeta texter digitalt
  • Strukturera skrivandet
  • Efterbearbetning
  • Lässtrategier och läsförståelse

Parallellt läses boken Diamantmysteriet av undervisande lärare.

Bedömning

Bedömningen görs av hur du deltar i de olika momenten för temat. Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna samt målen. Genom att du deltar aktivt i undervisningen som ingår i temat har du möjlighet att visa att du har kunskaper om detta ämne. Genom att vi varierar arbetssätten kan du visa dina förmågor såväl i grupp som i enskilda sammanhang.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter