Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

8

Första världskriget i Sverige

Arbråskolan F-9, Bollnäs · Senast uppdaterad: 16 januari 2020

Morgonen den 2:a augusti 1914 ringer kyrkklockor över hela Sverige. Signalen för att det första världskriget har brutit ut. Alla värnpliktiga män kallas in och civilförsvaret aktiveras.

Snart förklarar den svenska regeringen att landet ska vara neutralt i kriget, alltså icke krigförande. Men även om Sverige inte var en krigförande part, påverkades ändå hela samhället av att första världskriget pågick.

Lärandemål:

Vi lär oss om ransoneringskort, gulaschbaroner och varför statsminister Hammarskjöld fick öknamnet ”Hungerskjöld”. Var egentligen Sverige och svenskarna så neutrala under första världskriget som vi tror?

 


Läroplanskopplingar

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Matriser i planeringen
Första världskriget i Sverige
Uppgifter
Första världskriget i Sverige