Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matematik kap 5 åk 7 vecka 6 -11

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Bråk

Matteord:

bråk                       förenkling

täljare                     förlänga

nämnare                del av

bråkform                andel

blandad form         decimalform

förkorta

Mål

När du har studerat det här kapitlet ska du kunna:

- vad ett  bråk är 

- skriva ett bråk i bråkform och i blandad form
- jämföra storleken på olika bråk
- räkna ut en viss del av ett antal
- addera och subtrahera bråk med olika nämnare
- skriva om bråk till decimalform

 

Tidsplanering:

Vecka       Grön/Röd kurs                         Uppgift                                                                                Blå kurs                      Läxa

6             Sid 138-142                           delar av hela, vilket bråk är störst                                          153                               17

7             Sid 143 - 148                         förkortning, förlängning, Addition och subtraktion av bråk.    155                               18                

9             Sid 150 151,   158- 160         Diagnos, Bråk volym och vikt                                                157                               19

10           Sid 161 - 163                         Blandat med bråk                                                                   Repetition                    20

11           Provvecka

 

Exempeluppgifter E:nivå:

Åk 7 exempeluppgifter till PROV 5

1. hur stor del av figuren är färgad?

2. Skriv bråket som har täljaren 3 och nämnaren 4

3.Skriv både i bråkform och i blandad form. a) fem tredjedelar b) en hel och fyra femtedelar

4. Vilket bråk är störst?

a) 1/3 eller 1/4 b)2/3 eller 3/2 c) 5/4 eller 6/5

5..Skriv bråken i storleksordning. Börja med det minsta. 7/14 3/2 4/9 5/8

6..Förkorta

a) 9/12 med 3 b) 16/20 med 4 c) 24/40 med 8

7. Förläng bråken med 5

a) 1/2 b)3/4 c) 2/7

8. Skriv bråken med nämnaren 6

a) 1/2 b) 2/3 c) 12/18

9. Hur många minuter är

a) 1/4 timme b) 1/3 timme c)3/10 timme

10. 3/5 av eleverna i klass 7a är väldigt intresserade av musik. Det går 30 elever i klassen. Hur många är mycket intresserade av musik?

11. Räkna ut. Svara i blandad form där det går och förkorta där det går.

a) 3/4 - 1/4     b) 3/5 + 4/5     c) 2  3/4 - 1 1/4

12. Räkna ut. Börja med att skriva bråken med samma nämnare.

a)  2/9 + 4/9      b)  1/2 + 1/4      c) 1/6 + 3/4

13. Skriv bråken i decimal form.

a) 25/100        b) 9/10        c) 2/5  

 

Videolektioner

 
Bråkform - Blandad form
 
förläng och förkorta
 
 
samband mellan bråk, % och decimal

 

 

IT-övningar/uppgifter:

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback