Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

World at War

Ytterbyskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 8 mars 2020

Hur upplevde det brittiska folket det andra världskriget? Hur var fram- och motgångarna för Storbritannien? Det ska ni få läsa om och hobba med i dessa påhittade tidningsartiklar som skildrar kriget från början till slut.

Under andra världskriget fanns det ingen TV eller något internet. Folk fick följa krigets utveckling genom att läsa tidningar eller lyssna på radio. De tidningsartiklar ni kommer att få läsa är inte autentiska (äkta), men ger er en idé om hur brittiska tidningar rapporterade om kriget. När du läser artiklarna, bör du komma ihåg att det är skrivna från en brittisk synvinkel. En tysk eller japansk reporter hade skildrat de olika händelserna på ett helt annat sätt.


Ni ska göra ett antal uppgifter utifrån dessa artiklar där ni visar på förmågorna läsa, skriva och prata på engelska. Vi kommer även att göra några korta lyssningsövningar. En del uppgifter gör ni enskilt, en del i par och en del i grupper om 4 (i en grupp är ni tre personer). Vi kommer att jobba med detta veckorna 8-12 och ert färdiga arbete ska lämnas in senast söndag 22 mars. 


Läroplanskopplingar

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen
Kopia av Kunskapskrav Engelska - åk 7-9
Uppgifter
Filmen "The Courageous Heart of Irena Sendler