Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

pedagogiskplanering åk 8

Örbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 februari 2021

Bonjour! pedagogiskplanering på kap 3

 

Pedagogisk planering                                             datum:  januari 2019

Arbetsområde

Mat

Årskurs:

8

Planerande lärare

Ben Letaeif

 

Undervisningen handlar om…  (förmågor och innehåll)

Du ska genom undervisningen utveckla din förmåga att:

 

Förstå och tolka innehållet i talat och skrivet språk.

Formulera dig i tal (uttal och intonation) och i skrift (stavning och interpunktion) .

Använda språkliga strategier för att göra dig förstådd.

Anpassa språket efter olika situationer och mottagare.

Fakta om fransktalande länder (realia).

 

Arbetssätt:

 

Genomgångar av texter och grammatiska moment av olika slag. 

    

Avlyssning och högläsning av texter av olika slag.

 

Översättning och arbete med ord och uttryck.

 

Enskilda och gemensamma övningar.

 

Läxförhör varje vecka.

 

Muntligt och skriftligt prov.

 

Så här visar du vad du lärt dig …….

Du kan…

ord och uttryck som handlar om mat

placera adjektiv på rätt plats

passé composé av er verb, ir-verb och re-verb

passé composé av de oregelbundna verben boire, ouvrir, faire, voir,être, avoir

verben choisir, vendre

 

 

 

 

 

Matris:

E

C

A

Du förstår det viktigaste av innehållet i talat språk som handlar om mat och matkultur. (lyssna)

 

Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkelt, tydligt och långsamt språk som handlar om mat och matkultur.

Du förstår helheten och viktiga detaljer i enkelt, tydligt och långsamt talat språk som handlar om mat och matkultur.

Du förstår det viktigaste av innehållet i enkla texter som handlar om mat och matkultur.  (läsa)

Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydliga och enkla texter som handlar om mat och matkultur.

Du förstår helheten och viktiga detaljer i enkla texter om handlar om mat och matkultur.

Du kommenterar på ett enkelt sätt några olika företeelser i ett fransktalande land. (realia)

Du kommenterar på ett enkelt sätt några olika företeelser i ett fransktalande land och gör enkla jämförelser mellan Sverige och fransktalande länder.

Du kommenterar på ett mer utvecklat sätt några olika företeelser i ett fransktalande land och du gör jämförelser mellan Sverige och det fransktalande landet.

När du talar uttrycker du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. (tala) 

Du gör enstaka enkla förbättringar av ditt uttal.(strategi)

 

Du talar enkelt, relativt tydligt med fraser och meningar och till en viss del sammanhängande.

Du kan göra enkla förbättringar av ditt uttal.

Du talar enkelt, tydligt med fraser och meningar och relativt sammanhängande.

Du kan bearbeta och förbättra ditt tal.

Du skriver enkelt och begripligt med fraser och meningar.(skriva)

Du kan göra enstaka enkla förbättringar av din text. (strategi)

Du skriver enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

Du kan göra enkla förbättringar av din text.

Du skriver enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Du kan bearbeta och förbättra din text.

 

 

 

 

 

Terminplanering åk 8 - VT 2019

 

 

 

 

 

Chapître, exercises:

 (Läxor): onsdagar

V. 2 nätbaserad lektion

 

V. 3 Kapitel 3 ”On mange des choses bizarres ici

Verb: avoir être. Partitiv artikel

Glos förhör + verb

Verb être, avoir

V. 4 forts. kapitel 3 sid 49. La cuisine suédoise s. 51

Passé composé (Perfekt) PPT. Verb: manger, boire

Glos förhör + verb

Verb: manger, boire

V. 5 La Suède s. 52-53. Passé composé (Perfekt). Verb: aller, partir

Glos förhör + verb

 

Verb: avoi, être, aller, partir i passé composé

V.6 Prov på kap 3

Kapitel 3 La recette s. 60-61

composé, Verb: vendre, choisir

 

V. 7 Kapitel 3 La revanche s. 62 Rörelseverben, diktamen

Läxa: Glosor, text s. 62

V.8 Fenêtre ouverte s. 64-65

Webbaserad lektioner

 

V.9 Sportlov

 

 

V.10 forts. med Rörelseverben

Hörövningar och läsning

 

V. 11. Skriftligt arbete

"Min helg"

 Läxa: rörelseverben: choisir-finir

V. 12. Fortsättning arbete med "Min helg".

 

 

V.13 kap4 le corps humain

Komparation av adjektiv

Muntlig redovisning " Min helg".

V.14 Mer om kroppsdelar

 

Läxa: kroppsdelar

V.15 Kap4 Malades? S. 68-69

Grammatik: à + bestämd artikel och rörelsverben i passé composé

 

Läxa: Glosor, text s. 68-69

 

 

V.16 Påsklov

 

à + bestämd artikel.

Verb comprendre i presens och passé composé

Le corps humain

V.17. Kapitel 4 L’expo s. 72-73

Grammatik: Reflexiva verb s. 82, verb dire i presens och passé composé s. 83

Läxa: Glosor, text s. 72-73

Genitiv, komparation av adjektiv s. 74.

V.18 forts. med kap4

Les artistes francophones

 

Läxa: Glosor, text s. 78-81

 

Reflexiva verb s. 82

verb dire i presens och passé composé

V.19 Realia: La Suisse

Eget arbete, muntlig redovisning

 

 

 

V. 20 webbaserad lektioner

 

V. 21 Repetition-grammatik

Hör och talövningar

 

V. 22 Webbaserad lektioner

 

 

V.23 Avslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback