Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

F - 3

Engelska

Ättekullaskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 12 februari 2019

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

 

Målet med undervisningen i engelska är att utveckla elevens förmåga att

 •   formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • förstå och tolka innehållet i enkelt talad engelska och i olika slags texter 

så att eleven

 • förstår och deltar i enkla samtal och dialoger
 • förstår enkla engelska instruktioner
 • uttrycker sig med enkla ord och fraser

Så här ska vi arbeta

 • öva att samtala i enkla dialoger som anknyter till vår vardag
 • lyssna på enkla presentationer
 • ställa (och besvara) enkla frågor till varandra 
 • läsa och förstå enkla ord, begrepp och meningar 
 • lyssna och förstå enkla instruktioner 
 • träna på att beskriva med enkla ord och fraser
 • prova att skriva enkla engelska ord och fraser
 • lära oss ramsor och sånger på engelska
 • se på korta engelska filmer
 • spela spel med engelska ord och uttryck

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • förstå enkelt talad engelska
 • uttrycka dig med enkla ord och begrepp

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback