Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Sannolikhet

Västra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 12 februari 2019

Sannolikhetsövningar som tränar kombinatorik, oberoende händelser, beroende händelser, väntevärde, komplementhändelser etc

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser,

Konkretisering av mål

 • vad sannolikheten är

 • göra beräkningar av sannolikheter

 • att använda träddiagram vid beräkning av sannolikheter vid upprepade händelser

 • att göra beräkningar med oberoende och beroende händelser

 • hur sannolikhet kan bestämmas utifrån statistik

 • att beräkna antal möjliga utfall med hjälp av kombinatorik

 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet


  Begrepp att kunna använda och förklara:

   

  • sannolikhet, chans, risk, händelse, möjligt utfall, gynnsamt utfall, likformig sannolikhetsfördelning, träddiagram, komplement händelse,oberoende händelse, beroende händelse, relativ frekvens, upprepade händelser, kombinatorik, multiplikationsprincipen

   

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet.
 • Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter såsom arbetsblad, gemensamma diskussioner, och gruppuppgifter.

 • Dessutom arbetar vi individuellt med utgångspunkt ”Matte direkt” år 8.

 •  

Bedömning

Bedömningen sker regelbundet genom gemensamma diskussioner och muntliga redovisningar av aktiviteter och grupparbete samt skriftliga diagnoser under arbetsprocessen och prov efter genomfört arbete.

Kunskapsbedömning sker utifrån:


- Begrepp:
Hur du använder och förklarar begrepp i dina resonemang


-
Metoder:
Hur du väljer och använder matematiska metoder


-
Kommunikation och resonemang:
Hur du visar din förståelse, hur du förklarar och motiverar lösningar muntligt och skriftligt


- Problemlösning:
Hur du tolkar och använder dina kunskaper för att lösa matematiska problem


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Sannolikhet
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter