Skolbanken Logo
Skolbanken

Hur utvecklas Blåklintens språk genom sagor?

Ängslyckans förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 13 februari 2019

Genom böcker och berättande får barnen uppleva sagor på olika sätt. Vi vill väcka barnens lust till berättande!

Prioriterade mål för verksamheten 2018-19

  • Barn är delaktiga och har ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll (Lpfö
  • Barn möter varierande miljöer och material både ute och inne som skapar olika möjligheter att fördjupa sig i sitt utforskande (Lpfö)
  • Alla barn ska vara trygga och uppleva sitt värde oavsett kön, förmåga eller urspung (Lpfö och D:L)

Erbjudanden:

  • Högläsning
  • Ritsagor
  • Flanosagor
  • Återberättande
  • Digitala sagor

 

Genom att låta barnen uppleva sagor och berättelser på olika vis är tanken att vi ska kunna fånga intresset för språket och berika barnens ordförråd. Vi pedagoger kommer titta nyfiket på vilka sagor och intressen barnen ger uttryck för och låta dem fördjupa sig och arbeta vidare med de sagor och den berättandeform som intresserar dem mest.


Läroplanskopplingar

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback