Skolbanken Logo
Skolbanken

Min bok

Solgläntan, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 13 februari 2019

Barnens egen bok om sig själva. Innehåll: Självporträtt , detta är min familj, saker jag tycker om, vad jag vill bli när jag blir stor, favoritdjur, min hand, mitt namn, valfritt, gruppbild.

Syfte: Att barnen ska bli medvetna om sig själva och sin identitet. Känna tillit till sin förmåga genom bla rita, skriva och klippa. Reflektera över att familjer kan se olika ut. Få kunskaper krig hur en bok är och är uppbyggd, författare, innehåll och illustratör. 

Prossesen: Tagit en blid på sig själva och ritat självporträtt, ritat sin familj/eller satt in ett fotografi på sin familj.

Barnen har haft tillgång till veckotidningar och klippt ut saker de tycker om.

Sökt på internet om vilket yrke de vill ha när de blir stora.

Till varje innehåll har barnen skrivit själva eller skrivit av olika rubriker. En del har skrivit siffror på sidorna.

Vi samlar barnen och de får berätta om sin bok för de andra på förskolan.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback