Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Linden Barns inflytande 2018/2019

Annegårdens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 13 februari 2019

Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö. 

 

Planerade insatser

Vi vill använda boken "Solägget " som utgångspunkt för att få syn på barnens tankar och handlingar.

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Effekten har varit att barnen har uttryckt tankar och handlingar kring målområdet.

 

Metodval

Vi har avsatt tid för barnen i små grupper där de får möjlighet att lyfta sina tankar och ställa produktiva frågor. Vi vill ge barnen många olika uttryckssätt.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback